Traži

Tehnologija proizvodnje pivarskog ječma

Organizacija proizvodnje pivarskog ječma za potrebe naše sladare u Novoj Gradiški pokazatelj je uspješnog poslovnog modela u cilju zadovoljstva naših proizvođača. Uvjeti ugovaranja proizvodnje pivarskog ječam poznati su prilikom sklapanja ugovora. Na temelju kooperantskog ugovora, svojim kooperantima osiguravamo::

  • kvalitetno deklarirano sjeme, 
  • sredstva za zaštitu bilja,
  • gnojivo i 
  • agronomsku podršku. 

Naš tim stručnih agronoma prati uvjete tijekom vegetacije i daje proizvođačima stručne savjete i upute od sjetve pa sve do žetve ječma. Naš cilj je proizvodnja kvalitetnog pivarskog ječma i time produžiti partnersku suradnju s našim koperantima.

Odabir parcele

Champs à renseigner
Image standard
Arial
Champs à renseigner
Texte

Pivarski ječam nije zahtjevan prema tipu zemljišta, što smo ustanovili u praksi i iskustvu od 25 godina koje je pokazalo da pivarac vrlo dobro uspjeva i na zemljištima nešto niže kvalitete. Za ovu vrstu proizvodnje pogodna su zemljišta koja imaju niske zalihe dušika i dobru vodnu provodljivost. Izbjegavati zemljišta koja sadrže iznad 2,5% humusa, jer time u kišnim godinama sadržaj proteina u ječmenom zrnu može biti veći od maksimalnih 11,5% koji su zahtjevi sladare. Dobri predusjevi su oni koji ranije napuštaju njivu te pružaju dovoljno vremena za predsjetvenu pripremu poput suncokreta, uljane repice, soje kao i hibridi kukuruza koji brzo otpuštaju vlagu te ranije dolaze za žetvu. Međutim zbog zajedničkih bolesti između kukuruza i strnih žitarica, kukuruz je manje poželjan predusjev za pivarski ječam. 

Sjetva

Champs à renseigner
Texte

Za sjetvu vam preporučujemo nekoliko sorti, o kojim sortama je riječ možete pročitati OVDJE. U pitanju su dvoredi ječmovi: ozimi i fakultativni. Optimalno vrijeme za sjetvu ozmih ječmova je od sredine do kraja listopada. Budući da su u pitanju ječmovi koji se jako dobro busaju, sjetvena norma je 350.000-400.000 klijavih zrna/ha a kada to preračunamo u kilograme to bi bilo oko 180-200 kg/ha (potrebno je preračunati za svaku partiju posebno ovisno o masi 1.000 zrna i klijavosti). Ukoliko se sije nakon optimalnog roka, potrebno je sjetvenu normu podići za 10-20 %.

Fakultativni ječmovi se mogu sijati od kraja listopada pa sve do kraja veljače. Prava preporuka bi bila sjetvu provesti čim se otvori mogućnost ulaska u njivu. 

Champs à renseigner
Image standard
sjetva

Gnojidba

Champs à renseigner
Texte

Pivarski ječam ne traži onu količinu dušičnog mineralnog gnojiva poput nekih drugih ratarskih kultura. Čak naprotiv, količine dušičnog gnojiva koje se primjenjuju u pivarskom ječmu, reducirane su u odnosu na druge kulture. Za ostvarenje prinosa od 1t/ha sa pripadajućom vegetativnom masom, pivarskom ječmu je potrebno 22kg N/ha.

 

Osnovna gnojidba: gnojiva na bazi fosfora i kalija potrebno je unjeti u jesen istovremeno sa pripremom zemljišta za sjetvu. 

 

Prihrana:

 

Preporučuje se, tjedan dana prije planirane prihrane napraviti analizu zemljišta na sadržaj lakopristupačnog dušika. Prihranu savjetujemo da obavite sa mineralnim gnojivom gdje je dušik u lakopristupačnoj formi za biljku AN 34,4 % ili KAN 27%

Sporodjelujuća dušična gnojiva poput 46% UREA nepovoljno djeluju na sadržaj proteina u zrnu koji je primaran parametar u cijelom ciklusu proizvodnje. Protein na prijemu u tijeku žetve ne smije biti iznad 11,5 %. 

 

Preporuka primjene dušičnog gnojiva:

- Primjena u jesen predsjetveno: 50 - 60 kg/ha čiste aktivne materije N (ali u zavisnosti od plodnosti zemljišta) 

- Prihrana krajem zime: minimalno 40kg N/ha a maksimalno 60kg N/ha (i to u zavisnosti od količine lakopristupačnog dušika koja se određuje N-min metodom). 

Image standard
Fertilization-1
Texte

Starter je brend Axereal grupacije. Moćni biostimulator koji poboljšava fiziološko stanje biljke, jačajući ju protiv različitih stresnih uvjeta posebno na početku vegetacije kada je često zbog niskih temperatura fosfor nedostupan mladim biljkama (fiziološki nedostatak fosfora). Pomaže usvajanju minerala iz tla putem mladog korijenja,  potiče bolju ishranu biljke jer se hranjive tvari dodaju u ključnoj fazi rasta i razvoja.

Starter se sastoji od velike koncentracije lako topljivog fosfora koji putem folijarne primjene dospijeva na lisnu površinu. Starter je kompatibilan sa mnogim sredstvima za zaštitu bilja, ali prije upotrebe izvršiti fizičko-kemijske i biološke testove.

Primjena putem lisne površine: 3 l/ha, od početka busanja do početka vlatanja, drugo tretiranje, prateći stanje biljke u fazi klasa 1 cm.

Njega usjeva

Champs à renseigner
Texte

Za naše kooperante koji imaju ugovoren pivarski ječam osiguravamo sav neophodan repromaterijal, raspitajte se kod naših stručnjaka koja  sredstva za zaštitu bilja preporučujemo. 

Cilj nam je da svi naši kooperanti imaju ječam prve klase: zdrav i kvalitetan . 

Da bi tretmani bili uspješni, moraju se poštovati okolišnii uvjeti. U trenutku prskanja dnevna temperatura mora biti iznad 15°C a slijedeću noć ne smije pasti ispod 10°C. Nakon toga 7 dana dnevna i noćna temperatura ne smiju pasti ispod 5°C. To je idealna temperatura za translokaciju fungicida.

T1: se obavlja s kretanjem vegetacije i cilj je održi vegetativnu masu zdravom. Tu se primijenjuje i herbicid. Preporučujemo primjenu i insekticida jer su primijećene cikade (zbog blage zime).

Da bi zaštitli usjev sve do početka cvatnje neophodno je uradi jedan međutretman koji se naziva T2. 

T2: tretman koji također treba održati zelenu masu zdravom sve do fenofaze potpuno razvijenog lista zastavičara. Kod ječma je ključno održati zdravim klas i 3 lista ispod klasa. A T2 nam to omogućava.

T3: treba napraviti kada osje počne viriti iz rukavca. Ovaj tretman štiti klas od infekcije Fusarium spp i Septoria spp. Značaj ovog tretmana se naročito iočituje  kada se očekuju padaline, jer se spomenuta oboljenja šire kišnim kapima. Ukoliko se propusti ovaj tretman i infekcija se ostvari, nema preparata koji može zaustaviti spomenuta oboljenja. Zato je naš savjet napraviti preventivni tretman i možete mirno očekivati dobru žetvu.

Image standard
Protection
Texte

Primjena regulatora rasta se preporučuje ako je usjev previše bujan i previše gust. Najefikasniji su oni regulatori rasta koji djeluju na povećanje sadržaja lignina u stanicama te na taj način zadebljavaju zidove i čine stabljiku jačom i otpornijom na polijeganje. Pravi efekt se postiže ako se regulatori rasta primjene u fenofazi drugog koljenca. 

Za spriječavanje pjenjenja u spremniku prilikom pripreme herbicidne smjese, preporučujemo naš proizvod STOP FOAM,  više o samom proizvodu pročitajte OVDJE.

Adjuvant za bolju učinkovitost herbicida, fungicida i insekticida Hurricane pročitaj  OVDJE 

Žetva, transport i prijem u silos

Champs à renseigner
Texte

Nekoliko dana prije žetve potrebno je  dogovoriti se s tehnološko komercijalnim predstavnikom radi što bolje organizacije transporta i prijema u silos. Također bi od savjetnika trebali dobiti uvjete prijema u vidu vlage i same kvalitete ječma. Kvaliteta se određuje na osnovu analize uzorka prema slijedećim parametrima koji su neophodni za pivarski ječam: sadržaj proteina, kalibracija zrna, sadržaj mikotoksina, vlaga u zrnu i dr. Ovo je jedna standardna procedura s kojom je proizvođač upoznat tijekom sklapanja ugovora.

Prijem robe u žetvi se vrši na nekoliko otkupnih mesta uz dogovor s tehnološko-komercijalnim savjetnicima. Kada kamion s ječmom dođe na prijemno mjesto, uzima se uzorak iz vozila i na licu mjesta se radi analiza kvalitete od strane certificirane kontrolne kuće, a poljoprivredni proizvođač može prisustvovati analizi.

Vidéo