Wheat seeds

Traži

Pšenice

Proizvodnja pšenice

Champs à renseigner
Texte

 

Naše poduzeće se bavi sjemenarenjem pšenica kako domaćih tako i novih europskih sorti  za koje imamo ekskluzivnosti pri distribuciji. Za svaki ugovoreni hektar svojim kooperantima osiguravamo potreban repromaterijal, a proizvodnju pratimo stručnim savjetima. Otkup pšenice za ugovorene hektare je osiguran, a proizvođači su dužni koristiti certificirano sjeme i pridržavati se agrotehničkih savjeta i načela dobre poljoprivredne prakse.

Champs à renseigner
Image standard
Providence

Sorte

Image lien
Basilio_1
Image lien 2
Cellule variety
Image lien 3
Rubisko variety
Image lien
Winner seeds
Image lien 2
Complice variety
Image lien 3
Providence variety
Image lien
Dimarco

Agrotehnika proizvodnje

Champs à renseigner
Texte

Za ostvarenje potpunog potencijala naših visoko prinosnih sorti pšenice potrebno je poštivati pravila agrotehnike. Bolesti, korovi i štetnici djeluju na smanjenje prinosa i kvalitete pšenice. Da bi se ostvario pun potencijal sorte potrebno je poslušati savjet struke te se pridržavati uputa o primjeni sredstva.

Katalog pšenice

Champs à renseigner