Micro-granulated fertilizer

Traži

Mikrogranulirana gnojiva

Mikrogranulirana gnojiva

Champs à renseigner
Texte

Potpuno rješenje primjene mikrogranuliranog gnojiva istovremeno sa sjetvom.

Tijekom nicanja, dio nutrijenata nije dostupan biljkama, a dio je u nepristupačnom obliku. Cilj je Loc’Ax gnojivo postaviti što bliže sjemenu da bi biljka maksimalno iskoristila sve hranjive tvari. Loc’ Ax pozicioniran u sjetvenom sloju povećava stvarnu dostupnost količine fosfora.

Sastav je definiran u nutritivnim testovima poduzeća i odgovara potrebama različitih biljnih vrsta jer sadrži hranjive tvari potrebne mladim biljkama, koja inače nisu u dostupnoj formi (dušik, fosfor, sumpor, mikroelementi).

N – 12 %, P2O5 – 41 %, MgO – 2 %, SO3 – 5 % , Cu – 0,08 %, Mn – 1 %, Zn – 0,2 %

Upotrebom Loc’ Ax postiže se:

  •  Ujednačeno nicanje
  • Brži i snažniji razvoj korijena
  • Bolja iskoristivosti nutrijenata

Brošure

Image lien
LocAx Multi