Traži

Tags
Hrvatska

Hrvatska

Cvjetne trake – čuvari bioraznolikosti

Image
Wildflowers meadows
Groupe paragraphe
Champs à renseigner
Texte

 

Ratarska proizvodnja  doživjela je proteklih desetljeća velike promjene. Krčenjem rubnog raslinja, grmlja, šikara i šumaraka oranice su postale veće. Na većini oranica se redovito koriste mineralna gnojiva i pesticidi, a stajski gnoj vrlo rijetko i neredovito. Plodored je uglavnom tropoljni s dominacijom kukuruza i ostalih žitarica, a nerijetko i dvopoljni (pšenica-kukuruz). Uzgajaju se samo visokoproduktivne sorte. Ovaj proizvodni obrazac ima za posljedicu gubitak raznolikosti gena, vrsta, staništa i krajobraza na oranicama. S oraničnih površina su u potpunosti nestala staništa za brojne kukce, naročito oprašivače, kao i za ptice i male sisavce. Uspostavljanjem poljskih traka na oranicama moguće je donekle popraviti ovo stanje.


Cvjetne trake predstavljaju novi trend u poljoprivredi, a svrha im je osigurati stanište za oprašivače te ih tijekom proljeća i ljeta opskrbiti peludom i nektarom. Formiraju se tako da se posiju uz rub ili unutar oranice. Mnoga istraživanja pokazuju da takvi prostori uistinu privlače oprašivače, a u nekoliko radova je dokazano da takve mjere povećavaju prinose.

Biljne vrste za uspostavu cvjetnog pojasa u jesenskom roku sjetve su: facelija, bijela gorušica, lucerna, esparzeta, inkarnatka, crvena djetelina, bijela djetelina i ozima grahorica.

U sastavu smjese za sjetvu u proljetnom roku nalaze se: suncokret, heljda, facelija, bijela gorušica, smiljkita; esparzeta, inkarnatka, crvena djetelina i bijela djetelina.

 

Flowers biodiversity