Foliar fertilisers

Traži

Folijarna gnojiva

Folijarna gnojiva

Champs à renseigner
Texte

Folijarna gnojiva su gnojiva koja sadrže hranjiva u prilagođenim oblicima za prihranu preko lista, brzo se asimiliraju u biljkama, pri čemu se treba pridržavati preporučene koncentracije kako ne bi došlo do oštećenja biljaka.

Kod pojedinih kultura folijarna prihrana je neizostavan način unošenja mikroelemenata  (npr. kalcij, magnezij, bor i dr.) specijalno formuliranim hranjivima za određene fenofaze, čime se znatno povećava prinos i poboljšava kvaliteta.

Brošure

Image lien
Proleo for soybean
Image lien 2
Valor K
Image lien 3
Starter for wheat barley